Tel. +48 509 326 629


e-mail: celina@br-barwinska.pl

Oferta

Zapewniamy Państwu terminową realizację zleceń oraz pełną dyskrecję. Nasze biuro rachunkowe ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone usługi! 

Oferta naszego biura obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość),
 • uzupełnianie książek przychodów i rozchodów,
 • obliczanie ryczałtu,
 • rejestry zakupu i sprzedaży VAT,
 • kadry - płace,
 • czynności związane z deklaracjami US, ZUS, GUS,
 • wyprowadzanie zaległości,
 • opracowywanie planów kont i regulaminów pracy dostosowanych do potrzeb Klienta,
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności

Dodatkowo oferujemy także:

 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta,
 • pracę w biurze Klienta,
 • kontrolę dokumentów Klienta zarówno pod względem rachunkowym, jak i formalnym
 • wszelkie konsultacje
 • doradztwo oraz pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 • składanie deklaracji w imieniu Klienta w takich instytucjach państwowych jak: US, ZUS, GUS

NASZA PRACA
Przed rozpoczęciem z nami współpracy, prosimy każdego Klienta, aby dostarczył nam niezbędne dokumenty:

 • odpis wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczy: Spółki z o.o., Akcyjne, jawne, komandytowe, przedstawicielstwa osób zagranicznych, Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie lub Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej dotyczy: osób fizycznych i spółek osób fizycznych,
 • Zaświadczenie o numerze REGON,
 • Umowę o prowadzenie rachunku bankowego ,
 • Umowę najmu lokalu, (jeżeli firma taką posiada),
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • Zaświadczenie o rejestracji podmiotu w podatku VAT

Następnie podpisujemy z każdym Klientem odpowiednią umowę, dotyczącą zakresu naszej działalności księgowo-rachunkowej.

 

 

Śledzenie przepisÓw
uchroni Twoje pieniĄdze
Copyright by www.br-barwinska.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
start